Oferta

Nasza oferta obejmuje:

PROJEKTOWANIE

– instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,
– instalacje chłodzenia i węzłów chłodu,
– instalacje centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego,
– projekty węzłów ciepłowniczych i kotłowni,
– instalacje i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,
– wodociągowe instalacje przeciwpożarowe,
– instalacje i przyłącza gazowe,
– ocena skuteczności zabezpieczenia przed zadymieniem – symulacje CFD
– odnawialne źródła energii.

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI

– kompleksowa koordynacja międzybranżowa,
– organizacja pracy,
– przedstawicielstwo,
– doradztwo techniczne.

OPTYMALIZACJA

– optymalizacja bilansów obiektu pod kątem zapotrzebowania energii,
– analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
– propozycje zamiennych rozwiązań systemów instalacyjnych,
– weryfikacja poprawności doboru urządzeń,
– pomoc w doborze elementów zamiennych.

DORADZTWO TECHNICZNE

– koncepcje projektowe,
– analiza zasadności wyboru systemu pod kątem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
– analiza doboru urządzeń,
– analiza rozwiązań projektowych w odniesieniu do zgodności z przepisami i sztuką budowlaną,
– analizy techniczo-obliczeniowe, bilanse,
– budownictwo energooszczędne.

MODERNIZACJE

– inwentaryzacja i analiza systemów w odniesieniu do zgodności z aktualnymi przepisami i sztuką budowlaną,
– ocena możliwości rozbudowa i modernizacji istniejących instalacji,
– koncepcje modernizacji z analizą pod kątem kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych,
– projekty budowlane i wykonawcze dla przebudowy, rozbudowy, zmiany sposobu użytkowania budynków,
– instrukcje obsługi i eksploatacji.

NADZÓR INWESTORSKI

INWENTARYZACJE